Aile Hukuku

Evlenme, Veraset, Boşanma, Eşler Arasında Mal Rejimi. Aile hukuku

En iyi boşanma avukatı, tarafların anlaşmalı boşanma davasında sürecin iyi bir şekilde ilerlemesi için arabuluculukta yapabilmektedir. Burada arabuluculuk tarafların barışması değil, mal ve mülk paylaşımlarında ortak bir paydada buluşmalarını sağlayacak maddi durumları bölüştürmekle yükümlüdür. Çocukların kimde kalacağı ve nafaka, mal mülk paylaşımı gibi maddi sorunların mahkemeye yansımadan çözülmesi sağlanmaktadır. Bu problemlerin kişiler arasında çözülmesi her iki tarafın da boşanmaya kabul olması durumunda anlaşmalı boşanma davası başlatılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası açmak için her iki tarafında boşanma dilekçesinde imzası olması ve asliye mahkemesine başvurarak duruşmaya katılması şartı bulunmaktadır.

 

Çekişmeli Boşanma Davası

 

Çekişmeli boşanma davasında taraflardan birinin boşanmayı kabul etmemesi ya da karşı tarafın isteklerine itiraz etmesi söz konusudur. Bu davalarda taraflardan birinin duruşmaya gelmemesi, itiraz etmesi veya boşanmak isteyen tarafın caymasını sağlayacak tehditlerde bulunması gibi durumlar yaşanabilmektedir. En iyi boşanma avukatı, bu sürecin hızlandırılması ve müvekkilin haklarına sahip çıkması için kanunlara başvurarak, mahkemenin tehdit altında olan tarafın korunmasıyla ilgili karar çıkarmasını da sağlayabilmektedir. Çekişmeli davalarda, velayet, nafaka ve tazminat davaları da sürdürülebilmekte boşanma davası tek celsede tamamlanmamaktadır. Uzun süren bu davalarda medeni hukukun kanunlarına başvurularak, müvekkilin korunarak ya da tehdit altında olduğu bildirilerek mahkemenin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

 

 

En İyi Boşanma Avukatı Nafaka Davası

 

En iyi boşanma avukatı, tarafların nafaka hakkında anlaşamamaları durumunda duruşmanın yeniden başlatılması için dilekçe verme hakkına sahiptir. Bu dilekçede nafaka talebi be nedenleri yer alırken aynı zamanda nafaka hakkının sadece kadına ait olduğu düşüncesi yanlıştır. Medeni hukukta maddi olarak zor durumda olan taraf nafaka alma hakkına sahip, bu erkek ya da kadın olması fark etmeksizin uygulanmaktadır. Nafaka davasında çalışan ya da çalışmayan olmak üzere nafaka hakkı verilebileceği gibi çocukların bakımından sorumlu olan ve maddi zorluk çeken taraf da nafaka hakkı alabilmektedir. Boşanma davasında nafaka davasının açılabilmesi için boşanma avukatıyla birlikte hareket edilerek süreç başlatılabilir.

 

En İyi Boşanma Avukatı Tazminat Davası

 

Boşanma davalarında tarafların aldatılma ya da şiddete maruz kalma durumlarında maddi ya da manevi tazminat davası açma hakkı vardır. Mal mülk paylaşımında taraflar sadece birlikte ortak olarak aldıkları malları paylaşabilirken, tazminat davasında maddi bir tazminat beklentisi bulunan taraf karşı tarafın kendine ait olan malını mahkeme kararıyla alabilmektedir. Tazminat davasında taraflardan birinin hayatına psikolojik ya da fiziksel zarar verme nedenlerine dayalı dava açılması medeni kanun maddelerinde yer almaktadır. Bu nedenle en iyi boşanma avukatı, müvekkilinin boşanma davası sürdürülürken tazminat davası açması konusunda da yardım almasını, kanunlar ve hakları üzerine bilgi sahibi olmasını sağlayacak desteği sunacaktır.

Bizlere müvekkillerimiz tarafından en çok sorulan soruları aşağıda derledik. Bu sorulardan farklı olan sorular için lütfen randevu alınız.

Aile hukuku nelerdir?

Medeni Hukuk kapsamında yer alan aile hukuku; nişanlanma, evlenme, boşanma, mal paylaşımı, aile konutları, evlat edinme, nafaka, velayet, kayyımlık, yardım nafakası gibi tüm aile ilişkileri konularını kapsamaktadır. Bu hukuk disiplini, kadın hakları ve çocukları hakları konusundan bağımsızdır.

 

 

Aile hukuku kapsaminda incelenen kavramlar nelerdir?

Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır.

 

Çekişmeli boşanma kaç yıl sürer?

Zina, hayata kast ya da suç işleme gibi özel nedenlerle açılan davalarda davalının kusurlu olup olmadığı değil özel boşanma sebebinin olduğu ispatlanmalıdır. Çekişmeli boşanma davaları 5 ya da 6 celsede sonuçlanabilir. Bu süreç yaklaşık olarak 1 ila 1,5 yıl arasında sürer.

 

Boşanma işlemleri nasıl yapılır?

Öncelikle bir dilekçeyle boşanma istemini, gerekçelerini ve kusurun ne olduğunu açıkça ifade etmek gerekir. ... Yapılan yargılama neticesinde mahkemece tarafların ileri sürmüş olduğu deliller değerlendirilip boşanmaya hükmedilmesi ve bu hükmün kesinleşmesi ile boşanma gerçekleşir.

 

Boşanma davası nasıl kazanılır?

İlki, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması, ikincisi ise ortak hayatın çekilmez hâle gelmiş bulunmasıdır. Bu iki şartın gerçekleştiği ispatlanırsa çekişmeli boşanma davası kazanılır. İspatlanamamışsa boşanma davası kazanılamaz, yani reddolunur; taraflar boşanamaz.

 

Boşanma sebepleri neler olabilir?

Genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelden sarsılması olup eski kanundaki adıyla şiddetli geçimsizlik olarak bilinmektedir. Özel boşanma sebepleri ise zina; hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış; suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme; terk; akıl hastalığı nedeniyle boşanmadır.

 

Çekişmeli bosanma davasında hakim neler sorar?

Aldatma olayının tek seferlik mi yoksa sürekli mi olduğu. Aldatmaya dair kanıt olup olmadığı Kanıt varsa bunlara dair detaylı sorular. Tarafların talep ettiği hususlar.

 

3000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir?

3000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir ? Eğer ortalama gelir sahibi kişiler arasında bir boşanma davası açılacak ise bu oran yüzde 25 kabul edilir ve 3000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir sorusunun cevabı 750 TL olacaktır. Bu tutar %60 oranına kadar gelir durumu ile bağıntılı olarak yükselebilecektir.

 

Tek celsede boşanma sebepleri nelerdir?

Zina, hayata kast, haysiyetsiz yaşam sürme, terk gibi özel nedenler delillerle ispat edilmesi gereken nedenlerdir. Özel nedenlerin olduğu durumlarda tek celsede boşanmak zordur. Nedenlerin ispat edilmesi, tanıkların dinlenmesi, kusurun ortaya konması zaman alabilir.

 

Boşanma davası sırasında evde kim kalır?

Taraflar bir kişinin boşanma sürecinde evde kalması için anlaşmaya varma hakkına sahiptirler. Anlaşmaya varılıp, boşanma sürecinde evde kalan olarak belirlenecek kişi mahkemeye iletilirse, bilgisi iletilen kişi tapulu evde kalır.

 

 

Tek celsede boşanmak için ne yapmalı?

Kanuna göre tek celsede boşanmak için gerekenler;

Eşlerin en az bir yıldır evli olmalıdır.

Tarafların boşanmanın hukuki sonuçlarında uzlaşmış ve bu uzlaşmayı yazılı bir boşama protokolü ile beyan etmiş olmalıdır.

Son olarak açılacak anlaşmalı boşanma davasında duruşmalara katılmalıdırlar.

 

Çekişmeli boşanmada şahit şart mı?

Davalar için şahit olabilmek için herhangi bir şart bulunmamaktadır. ... Çekişmeli boşanma davalarında şahitlerin davanın sonucuna etkisi büyüktür. Taraflar iddialarını kanıtlamak için şahitlere gereksinim duymaktadırlar.

 

Nafaka gelirin yüzde kaçı?

Nafaka borclari diger alacaklardan farkli olarak tahsil edilir. Oran mevcut maasin 1/4'u dur ve alacak miktari ne olursa olsun bu oran gecilemez. 1/4 oranında kesilir..

 

Çocuğa nafaka neye göre belirlenir?

İştirak nafakası miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile anne ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Ayrıca çocuğun da bir gelirinin bulunduğu durumlarda, işbu gelir de nazara alınarak nafaka miktarı takdir ve tayin edilecektir.

 

Asgari ücretli bir eş ne kadar nafaka öder?

Mahkeme kişi, asgari ücretle çalışan bir kişi dahi olsa maddi gücünü zorlamayacak şekilde nafaka ödemekle yükümlü olacaktır.

 

Hangi durumlarda çocuğun velayeti anneye verilmez?

Annenin çocuğu istemediği durumlarda velayet anneye verilmez babaya verilir. Annenin akıl hastası olması, fiil ehliyeti bulunmaması, çocuğa karşı şiddet uygulaması, kötü alışkanlıkları olması gibi durumlarda hakim velayeti anneye vermemektedir.

 

Karı koca ne kadar süre ayrı yaşarsa boşanma gerçekleşir?

Bu sebeple mutlaka boşanma kararının kesinleştiğine dikkat edilmelidir. 3 yıl ayrı yaşama sonrası boşanma davası açılabilmesi için, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl geçmelidir. Üç Yıllık Süre İçerisinde Ortak Hayat Yeniden Kurulamamış Olmalıdır.

 

Mutlak boşanma sebebi nedir?

Zina, hayata kast, pek kötü davranış, onur kırıcı davranış, terk, anlaşmalı boşanma ve üç yıl süren eylemli ayrılık 'mutlak' boşanma nedenleridir. ... Suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması da 'nisbi' boşanma nedenleridir.

 

Boşanma sürecinde kirayı kim öder?

Aile konutunun kiralanmış bir konut olması halinde, mahkeme tarafından kime tahsis edilmiş olursa olsun kira bedelinin yine kiracı eş tarafından ödenmeye devam edilmesi gerekir.

 

En kısa sürede boşanma nasıl olur?

En kısa sürede sonuçlanan boşanma davalarının genel olarak adı Anlaşmalı Boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanmanın Avrupa Birliği hukuk komisyonunca belirlenen süreç ve süresi ortak ülkeler tarafından belirlenen tahmini süresi 60 gündür.

 

Hızlı boşanma nasıl oluyor?

Boşanma protokolünün hazırlanmasının akabinde açılan davada en yakın güne duruşma tarihi verilir. Duruşma günü eğer çok önemli bir eksiklik bulunmaması ve tarafların hazır olmaları halinde tarafların aynı gün (bir günde) boşanmalarına karar verilir. Anlaşmalı Boşanma En Hızlı Boşanma Türüdür.

 

Anlaşmalı boşanma nasıl hızlandırılır?

Eşlerin arasındaki geçimsizliğe veya özel nedenlerle acilmiş bir boşanma davasında bunlardan biri hususunda bilgisi olan tanıklar aracılığı ile iddia ispatlanarak dava sureci hızlandırılabilir. Bunun dışında iddiaların gerçekliğini ispatlayacak fotoğraf, mektup, günlük vb. deliller de ispat için kullanılabilir.

 

Boşanma davasında kaç tane şahit gerekir?

Medeni Kanun'da boşanma davaları için belirli sayıda bir tanık bildirme zorunluluğu yoktur. Tanık sayısının çok olmasından ziyade tanıkların görgü tanığı olması önem taşır. Yani duyuma dayalı 10 tane tanık olsa da 1 tane görgüye dayalı tanık bu 10 tanıktan daha önemlidir diyebiliriz.

 

Boşanma davasında şahitler dinlendikten sonra ne olur?

Boşanma davalarında tanıklar dinledikten sonrası maddi durum incelemesi ve hakimin karar verme sürecini oluşturur. Boşanma davasında tanıklar dinlendikten sonra ne olur sorusunun yanıtı, tanıklar aracılığı ile zararın ve suçluluk durumunun belirlenmesi ile hakimin karar aşamasını oluşturmaktadır.

 

Tedbir nafakası maaşın kaçta kaçı?

Maddi gücü yüksek ve maddi gücü düşük kişilerin davasında maaşın yüzdesinden bağımsız olarak tedbir nafakası belirlenir. Çünkü farklı yaşam tarzlarının farklı ihtiyaçları vardır. Standart bir nafaka davasında hatalı eşin emekli aylığı 3.000 TL ise bunun en az %25 civarından başlayan bir rakam nafaka başlangıcı sayılır.

 

Nafaka miktarı neye göre belirlenir?

Nafaka miktarının tespit edilmesi nafakayı ödeyecek tarafın gelir durumuna göre ayarlanır. Belirli bir nafaka miktarı yoktur. Her boşanmada tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına göre miktar hesaplanır. Nafaka belirlemede davanın hâkimi söz sahibidir.

 

Eşlerin ayrı evlerde yaşaması boşanma sebebi midir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'muzun 171. madde hükmüne göre hakim, boşanma davası için başvurmuş tarafların boşanmasına değil ayrı yaşamalarına da karar verebilir. ... Boşanma hukukumuzda “eşlerin ayrı yaşaması” bu hallerde sonuç doğurmaktadır, bu durumun dışında ayrı yaşama tek başına boşanma sebebi değildir.

 

Geliri olmayan anneye velayet verilir mi?

Bir tarafın gelirinin olmaması veya gelirinin karşı tarafın gelirine göre daha düşük olması başlı başına velayetin karşı tarafa verilmesini gerektirmez. Geliri olmayan taraf nafaka talep ederek, müşterek çocukların bakım ve eğitimi için gereken paranın karşı tarafça ödenmesini talep edebilir.

 

Mahkeme çocuğu kaç yaşına kadar anneye verir?

2-3 yaş aralığında olan çocuk ya da çocukların velayeti anneye verilmektedir.

 

1 yıl dolmadan nasıl boşanırım?

1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Taraflar ancak çekişmeli boşanma davası açarak, duruşma esnasında her iki tarafın da boşanma yönünde irade sergileyerek, evlilik birliğinin sarsıldığını da şahit ve delillerle ispat etmesi durumunda çekişmeli boşanma olarak kısa sürede boşanma sonuçlanabilir.

 

Erkek hangi hallerde nafaka ödemez?

Evlilik birlikteliğinde kadının zinası erkek tarafından ispatlanmış ise nafaka verilmez. Boşanma esnasında kusurlu olan ve evlilik birlikteliğinin sona ermesine sebep olan taraf nafaka ve tazminat talep edemez. Nafaka talep eden eşin gelir ve malvarlığı, nafaka ödemesi istenen eşe göre fazla ise nafaka talep edemez.