Ceza Hukuku

Uyuşturucu Davaları

En iyi Uyuşturucu Avukatı:

 

Uyuşturucu madde ticareti suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi cezalandırılır. Bu ceza, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezasıdır. 

 

Maddenin 3.fıkrasına göre ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi cezalandırılır. Ceza, on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezasıdır. Aynı fıkranın son cümlesine göre ise uyuşturucu madde satılan kişinin çocuk olması halinde cezanın on beş yıldan az olmayacağı düzenlenmiştir. Ayrıca, en iyi uyuşturucu Avukatı diye bir kavram bulunmamaktadır.

 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 15.06.2004 tarihli 107-136 ile 06.03.2012 tarihli 387-75 sayılı kararları başta olmak üzere birçok kararında kriterler belirlemiştir. Uyuşturucu madde bulundurmanın, kullanma maksadına yönelik olduğunun belirlenmesinde dikkate alınması gereken, öğreti ile uygulamada da kabul görmüş kriterler şunlardır:

 

Yargıtay CGK’nın Satma-Kullanma-Bulundurma Ayrımında Belirlediği Kriterler

Birinci kriter, failin bulundurduğu uyuşturucu maddeyi başkasına satma, devir veya tedarik etmek hususunda herhangi bir davranış içine girip girmediğidir.

 

İkinci kriter, uyuşturucu maddenin bulundurulduğu yer ve bulunduruluş biçimidir. Kişisel kullanım için uyuşturucu madde bulunduran kimse, bunu her zaman kolaylıkla erişebileceği bir yerde bulundurur. Örneğin, genellikle evinde veya işyerinde bulundurmaktadır. Buna karşın uyuşturucu ev veya işyerine uzakta, çıkarılıp alınması güç ve zaman gerektiren depo, mağara, gibi bir yere gizlenebilir. İşte bu durum uyuşturucunun kullanma dışında bir amaçla bulundurulduğunu gösterebilir. Yine, uyuşturucunun çok sayıda özenli olarak hazırlanmış küçük paketçikler halinde olması, her paketçiğin içine hassas biçimde yapılan tartım sonucu aynı miktarda uyuşturucu madde konulmuş olması, uyuşturucu maddenin ele geçirildiği yerde veya yakınında, hassas terazi ve paketlemede kullanılan ambalaj malzemelerinin bulunması, kullanım dışında bir amaçla bulundurulduğu hususunda önemli bir belirtidir.

 

Üçüncü kriter de, bulundurulan uyuşturucu maddenin çeşit ve miktardır. Uyuşturucu madde kullanan kimse genelde bir ya da benzer etki gösteren iki değişik uyuşturucu maddeyi bulundurur. Değişik nitelikte ve farklı etkileri olan eroin, kokain, esrar, amfetamin içeren tabletlerin birlikte bulundurulması bunların satmak amacıyla bulundurulduğunu gösterebilir. Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel-ruhsal yapısıyla uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri bildirilmektedir.

 

Esrar kullanma alışkanlığı olanlar bu durumu göz önünde bulundururlar. Bu nedenle birkaç-aylık ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda esrar maddesini ihtiyaten yanlarında veya ulaşabilecekleri bir yerde bulundurabildikleri adli dosyalara yansıyan bir husustur. Buna göre, esrar kullanan faillerin olağan sayılan süre içinde kişisel olarak kullanıp tüketebilecekleri miktarın üzerinde esrar maddesi bulundurmaları halinde, bulundurmanın kişisel kullanım amacına yönelik olmadığı kabul edilmelidir. Buradan anlaşılacağı üzere uyuşturucu maddeyi satın alma, kabul etme, bulundurma eylemi kişisel kullanım amacıyla gerçekleştiriliyorsa bu durumda uyuşturucu madde ticareti suçu değil; kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu ( TCK m. 191) oluşacaktır.

 

Suçun Nitelikli Halleri

Maddenin 4.fıkrasında ceza artırımına ilişkin bir takım düzenlemeler bulunmaktadır. Buna göre;

 

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfın olması halinde;

 

Üçüncü maddede düzenlenen uyuşturucu madde ticaretinin Okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacaktır.

 

Uyuşturucu madde ticareti suçunun üç ya da daha fazla kişi tarafından işlenmesi halinde verilen ceza bir kat artırılacaktır.

 

Üretimi resmi makamların iznine, satışı yetkili-tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan uyuşturucu veya uyarıcı maddeler de bu suçun konusunu oluşturur. Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

 

Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmî makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi cezalandırılır. Bu ceza, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezasıdır.

 

Uyuşturucu satmak cezası, uyuşturucu ticareti cezası, uyuşturucu satma cezası ve uyuşturucu madde ticareti suçunun tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

 

Uyuşturucu Davalarında müvekkillerimiz tarafından bizlere en çok sorulan sorular ve cevapları aşağıdadır:

 

Uyuşturucu davaları ne kadar sürer?

Uyuşturucu Ticareti Suçu Dava Süresi

 

Uyuşturucu imal ve ticareti suçunun hedef süre uygulaması 300 gün olarak öngörülmüş durumda ama uygulamaya bakıldığında soruşturma aşamasının bile 5-6 ay kadar sürdüğü durumlar söz konusu olabiliyor.

 

Uyuşturucudan kaç yıl ceza alır?

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Uyuşturucu davaları hangi mahkemede görülür?

Basit uyuşturucu davaları hangi mahkemede görülür sorusuna Asliye Ceza Mahkemesi'nin yetkili mahkeme olduğunu ifade edebiliriz. Fakat uyuşturucu imal etme ya da satma gibi suçlar sözkonusu olduğunda bu davaların Ağır Ceza Mahkemelerinde görüldüğünü söylemeliyiz.

 

Uyuşturucu cezası paraya çevrilir mi?

Sanık uyuşturucu madde ile yakalandığında suçun nedenlerinin anlaşılabilmesi için gerekli olan kriterler vardır. ... Uyuşturucu madde kullanan kişiler, uyuşturucu ticareti yapanlara göre daha az ceza alabilir, ancak uyuşturucu madde ile ilgili yargılamalarda cezalar paraya çevrilmez.

 

Uyuşturucu denetimli serbestlik sicile işler mi?

Denetimli serbestliğin tamamlanması sonucu kararı veren mahkemece ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilir ve kesinleşirse, Adli sicil kanunu'nun 12/3. maddesi gereğince silinir.

 

Uyuşturucu satıcıları kaç yıl yatar?

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren (temin eden), sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

Uyuşturucudan nasıl beraat edilir?

Uyuşturucu madde ticareti suçunda nasıl beraat edilir?

1- Parmak izi karşılaştırması yapılması; ...

2-HTS kayıtlarının getirtilmesi; ...

3-Keşif yapılması; ...

4-Kamera kayıtlarının incelenmesi; ...

5-Zabıt mümzilerinin (tutanak düzenleyici polis veya jandarmanın) dinlenmesi; ...

6-Uyuşturucu maddenin sanığa aidiyetinin gerekirse moleküler genetik inceleme yaptırılarak araştırılması.. gibi unsurlara bakılır.

 

Uyuşturucudan 10 yıl ceza alan ne kadar yatar?

Yeni taslak, cinsel suçlar, örgütlü suçlar, uyuşturucu madde ticareti, terör suçları ve tekrar eden suçlar kapsam dışı tutulacak ve verilen cezanın 3/4'ü hapiste geçirilecek. Örneğin 10 yıl cezaya çarptırılan bir mahkûm, 7.5 yıl hapis yatacak.

 

Uyuşturucuya özendirme Suçu kaç yıl?

Türk Ceza Kanunumuzda uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımına özendirme suçunun yaptırım olarak 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir.

 

Uyuşturucu temin etmek nedir?

Uyuşturucu Madde Temin Etme (Başkasına Verme, Sağlama) Suçu: Uyuşturucu madde temini, yani başkasına verme, uyuşturucu sağlama fiili; bir kimsenin kendisinde bulunan veya herhangi bir surette elde ettiği uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi, satış amacı olmadan ve herhangi bir bedel almaksızın başkasına vermesidir.

 

188 5 madde nedir?

TCK madde 188/5'e göre ise; 188/1 ve 3' teki suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

 

Uyuşturucudan kaç yıl yatar?

Son çıkan yasaya göre uyuşturucu madde kullanmak tek başına bir suç olarak tanımlanmış, 2 yıldan 5 yıla kadar bir hapis cezası öngörülmüştür.

 

TCK 188 3 maddesi nedir?

TCK 188/1: 'Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, 20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve 2 bin günden 20 bin güne kadar adli para cezası', TCK 188/3: 'Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden,....

 

2313 sayılı kanun cezası nedir?

Birinci fıkrada belirtilen maddelerden herhangi birini izinsiz imal, ithal ve ihraç edenler, nakledenler veya bulunduranlar, satın alanlar veya satanlara, mahallî mülkî amir tarafından onbin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

 

2313 SKM nedir?

Madde 1- 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 21. maddesine göre çıkarılan bu Yönetmelik; kanun kapsamında olup da imali, ithali, ihracı, satılması, devri, bulundurulması, kullanılması, tedariki suç teşkil eden uyuşturucu madde ve müstahzarlardan gerek (Değişik ibare:RG-7/10/2020-31267) analiz ...

 

Hint keneviri yetiştirmenin cezası nedir 2019?

Yargı paketinden 23'üncü maddede yapılan değişiklik ile kenevir ekme suçunun ceza aralığı 4-12 yıl arasına çekildi. Kendi içeceği kadar ekerse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası bulunan kenevir ekimi, Tarlalarda büyük miktarda ekenlere yönelik uygulanacak ceza ise 4 yıldan 12 yıla kadardır.

 

Müstahzar Afyon nedir?

ifade eder. p) «Afyon» deyimi: Afyon haşhaşının koyulaşmış usaresini ifade eder. ... s) «Müstahzar» deyimi: Bir uyuşturucu madde ihtiva eden katı veya sıvı -bir karışımı ifade eder.

 

Kenevir tohumu almak suç mu?

kenevir tohumu uyuşturucu nitelik taşımaz ve kenevir tohumu bulundurmak suç değildir. ancak kenevir ekmek suçtur.

 

Kenevir izni nereden alınır?

Madde 7 - Her ne maksatla olursa olsun kenevir ekimi yapacak çiftçiler , İl veya İlçe Müdürlüklerinden izin almak zorundadırlar. Çiftçiler her yıl 1 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında bulundukları yerin İl veya İlçe Mülki amirliklerine ( EK - 1 ) 'deki dilekçe örneğine göre doldurulmuş bir dilekçe ile müracaat ederler.

 

Uyuşturucu Yakalatmanın cezası nedir?

Kullanmak amacıyla uyuşturucu maddeleri satın alın, kabul eden ya da herhangi bir şekilde bulunduran kişiler 2 yıl ile 5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. ... Bu durumda alınacak olan hapis cezası 3 yıl ile 7,5 yıl arasında değişir.

 

 

Kaç gram üstü uyuşturucu ticarete girer?

Esrar bulundurmanın kişisel ihtiyaç miktarı olarak bilinse bile son zamanlarda uyuşturucu madde nakletme ve ticaret suçlarında daha küçük miktarlar taşınarak bu suç işlendiği için yıllık net 600-700 gram üzerindeki esrar maddesinin ticaret amacıyla bulundurma olarak Yargıtay'ca benimsediği gözlemlenmiştir.

 

 

Esrarda kişisel kullanım miktarı ne kadar?

Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısıyla uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik göstermekle birlikte, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri ...

 

Esrar satın almak suç mu?

Son çıkan yasaya göre uyuşturucu madde kullanmak tek başına bir suç olarak tanımlanmış, 2 yıldan 5 yıla kadar bir hapis cezası öngörülmüştür.

 

Narkotik maddeler nelerdir?

Bağımlılık Yapan Maddeler

Esrar. Esrar (kannabis), çok eski çağlardan beri bilinen ve bağımlılık yapan bir maddedir. ...

Kokain. ...

Taş (Crack) ...

Eroin. ...

Ekstazi. ...

Uçucu Maddeler. ...

Amfetamin. ...

Metamfetamin.

 

2 kez uyuşturucudan yakalanmak:

özetle, 2 kez uyuşturucudan yakalanmak denetim ihlali sayılır ve şahıs cezalandırılır. Şüpheli hakkında kamu davasının açılmasından sonra, uyuşturucu kullanma suçunun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.

 

 

ankara'da ünlü ceza avukatları diye bir kavram bulunmamaktadır.

En iyi avukatlar listesi diye bir kavram bulunmamaktadır.

Uyuşturucuya bakan avukatlar diye bir kavram bulunmamaktadır.

türkiye'nin en iyi ağır ceza avukatları diye bir kavram bulunmamaktadır.

UYUŞTURUCU davalarına bakan avukatlar Ankara diye bir kavram bulunmamaktadır.

UYUŞTURUCU madde yakalatma soru cevap avukat diye bir kavram bulunmamaktadır.

 

İlk kez uyuşturucudan yakalanmak, Uyuşturucu mahkeme kağıdı ne zaman gelir, Bonzai satmanın cezası gibi sorularınız için ayrı bir makale hazırlanacaktır.